Fastighet & Takrenoveringar Bengt Bergqvist

Fastighet & Takrenoveringar Bengt Bergqvist

Vår breda kompetens gör oss mycket flexibla – vi utför små som stora uppdrag åt våra kunder, med huvudinriktning på totalentreprenader av till- och nybyggnationer. Våra tjänster kan delas in i följande områden:

Ny- och tillbyggnation
Vi utför ny- och tillbyggnation av villor. Vi bygger i lösvirke helt efter våra kunders önskemål. Med vår långa erfarenhet i bagaget lotsar vi tryggt våra kunder genom hela byggnationen och finns hela tiden till hands för rådgivning.

Renovering
Vi utför alla typer av in- och utvändiga renoveringsarbeten: badrum och kök, fasadrenovering, fönsterbyten, murning och putsning, målning m.m.

Takläggning
Vi utför omläggning av både tegel-/betong- och plåttak samt alla typer av takreparationer. När det gäller betong- och tegelpannor är det framför allt Benders pannor vi lägger – besök gärna Benders hemsida för att läsa om och se bilder på deras produkter – klicka på deras länk här intill.Adress:

Förrådsvägen 4B
181 41 LIDINGÖ
Telefon: 08-767 60 65
Mobil: 070-743 09 05
Email: info@fastotak.se


Leverantörer: